تبلیغات
نانو مواد
نانو مواد
نانو تخیل امروز ، واقعیت فردا

به نام آفریننده­ی علم

نانوتکنولوژی یک رشته نیست؛ یک رویکرد است


این سایت مربوط به طرح ایده پردازی كاربردی در فناوری نانو است كه دسترسی آسان محققان، صنایع و مدیران ستاد توسعه فناوری نانو با ایده های موجود در آن را ممكن می سازد.به نام آفریننده­ی علم

نانوتکنولوژی یک رشته نیست؛ یک رویکرد است

سایت ایده پردازی كاربردی در فناوری نانواین سایت مربوط به طرح ایده پردازی كاربردی در فناوری نانو است كه دسترسی آسان محققان، صنایع و مدیران ستاد توسعه فناوری نانو با ایده های موجود در آن را ممكن می سازدلازم به ذكر است جهت انتخاب ایده برتر، ایده هایی مورد داوری قرار می گیرند كه دارای شرح ایده كامل و بدون ابهام باشد و شامل موارد زیر باشند:

1
- مواد اولیه مورد استفاده یا حداقل مواد اصلی لازم در فرایند مورد نظر ذكر شده باشد.
 2
- كاربردهای احتمالی ذكر شده باشد.
 3
- فرایند تولید بطور مشخص تشریح شده باشد.

طبقه بندی: عمومی،
ارسال در تاریخ جمعه 1 مهر 1390 توسط مرضیه قاسمی
قالب وبلاگ