تبلیغات
نانو مواد
نانو مواد
نانو تخیل امروز ، واقعیت فردا

به نام آفریننده­ی علم

نانوتکنولوژی یک رشته نیست؛ یک رویکرد است.

 

خواص محلول‌ها، کلوییدها و سوسپانسیون‌ها

محلول‌ها

کلوییدها

سوسپانسیون‌ها

ته‌نشین نمی‌شوند.

ته‌نشین نمی‌شوند.

با گذشت زمان ته‌نشین می‌شوند.

بدون تغییر از صافیِ معمولی می‌گذرند.

بدون تغییر از صافیِ معمولی می‌گذرند.

به وسیله‌ی کاغذ صافیِ معمولی جدا می‌شوند.

بدون تغییر از غشا می‌گذرند.

به وسیله‌ی غشا جدا می‌شوند.

به وسیله‌ی غشا جدا می‌شوند.

نور را پراکنده نمی‌کنند.

نور را پراکنده می‌کنند.

نور را پراکنده می‌کنند.

 

به نام آفریننده­ی علم

نانوتکنولوژی یک رشته نیست؛ یک رویکرد است.

 

خواص محلول‌ها، کلوییدها و سوسپانسیون‌ها

محلول‌ها

کلوییدها

سوسپانسیون‌ها

ته‌نشین نمی‌شوند.

ته‌نشین نمی‌شوند.

با گذشت زمان ته‌نشین می‌شوند.

بدون تغییر از صافیِ معمولی می‌گذرند.

بدون تغییر از صافیِ معمولی می‌گذرند.

به وسیله‌ی کاغذ صافیِ معمولی جدا می‌شوند.

بدون تغییر از غشا می‌گذرند.

به وسیله‌ی غشا جدا می‌شوند.

به وسیله‌ی غشا جدا می‌شوند.

نور را پراکنده نمی‌کنند.

نور را پراکنده می‌کنند.

نور را پراکنده می‌کنند.

 

اندازه‌های کلوییدی

اگر جسمی را که نرم ساییده شده است در آب بریزیم، یکی از سه حالت زیر پیش می‌آید:
.1
ممکن است یک «محلول حقیقی» تشکیل شود که نتیجه‌ی پراکنده شدنِ اتم‌ها، مولکول‌ها یا یون‌های آن جسم در یک حلاّل است. اندازه‌ی ذرات در این محلول از حدود 1nm تجاوز نمی‌کند؛
.2
این امکان وجود دارد که ذراتِ بزرگتر از حدود 100nm باقی بمانند. این ذرات میکروسکوپی، به‌تدریج ته‌نشین می‌شوند. از آنجا که این ذرات به طور موقت معلق‌اند و بر اثر ماندن ته‌نشین می‌شوند، به مخلوط حاصل، «مخلوط معلق» یا «سوسپانسیون»‌ می‌گویند؛
 .3
ذراتی که اندازه‌ی آنها از 1nm تا حدود 100nm تغییر می‌کند، معمولاً به صورت پراکنده در همه‌جای محیط باقی می‌مانند. این نوع مخلوط «کلویید» نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، در یک مخلوط کلوییدی با «نانوذرات» سروکار داریم.
کلوییدها در میانه‌ی سوسپانسیون‌ها و محلول‌ها قرار می‌گیرند، ولی ناهمگن به شمار می‌روند. محیط‌های پیوسته ــ همچون آب یا الکل ــ و جسم پراکنده، هرکدام وضعیت جداگانه‌ای به وجود می‌آورند.


منبع:باشگاه نانو
طبقه بندی: ذرات بنیادین(نانو ذرات)،
ارسال در تاریخ شنبه 13 آذر 1389 توسط مرضیه قاسمی
قالب وبلاگ